XCSNAPSHOTS File

? Cách mở file .XCSNAPSHOTS? Những phần mềm mở file .XCSNAPSHOTS và sửa file lỗi. Convert Binary XCSNAPSHOTS file sang định dạng khác.

.XCSNAPSHOTS File Extension

   
File name XCSNAPSHOTS File
File Type Xcode Snapshot
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .XCSNAPSHOTS là file gì?

XCSNAPSHOTS là Developer Files - Xcode Snapshot, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin ảnh chụp dự án tạo ra bởi Xcode, IDE phát triển một ứng dụng của Apple cho Mac OS X và iOS; chứa tất cả các tiểu bang đã lưu của một dự án phát triển, bao gồm các file tài nguyên, mã nguồn, và các thiết lập dự án; cũng có thể bao gồm ghi chú nhà phát triển cho mỗi trạng thái lưu trữ; sử dụng để lưu trữ các điểm kiểm tra phục hồi cho một dự án.

What is a XCSNAPSHOTS file?

Project snapshot file created by Xcode, a Apple's development IDE for Mac OS X and iOS applications; contains all saved states of a development project, including resource files, source code, and project settings; can also include developer notes for each saved state; used for storing recovery checkpoints for a project.

Cách mở .XCSNAPSHOTS file

Để mở file .XCSNAPSHOTS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XCSNAPSHOTS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XCSNAPSHOTS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XCSNAPSHOTS do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .XCSNAPSHOTS

File .XCSNAPSHOTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *