XCT File

? Cách mở file .XCT? Những phần mềm mở file .XCT và sửa file lỗi. Convert Text XCT file sang định dạng khác.

.XCT File Extension

   
File name XCT File
File Type XVI32 Character Conversion Table File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .XCT là file gì?

XCT là Settings Files - XVI32 Character Conversion Table File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Hồ XCT chứa một bảng chuyển đổi nhân vật được tạo ra bởi XVI32, một trình soạn thảo hex phần mềm miễn phí. Nó lưu trữ một bảng ANSI và các ký tự ASCII và các nhân vật mà họ được chuyển đổi khi gõ vào XVI32. file XCT được lưu trữ trong văn bản đơn giản.

What is a XCT file?

An XCT file contains a character conversion table created by XVI32, a freeware hex editor. It stores a table of ANSI and ASCII characters and the characters to which they are converted when typed in XVI32. XCT files are stored in plain text.

Cách mở .XCT file

Để mở file .XCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XCT do người dùng đóng góp.

  • XVI32
  • ExtremeCopy Pro Application
  • ExtremeCopy Pro Application
  • Xact

Chuyển đổi file .XCT

File .XCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *