XDF File

? Cách mở file .XDF? Những phần mềm mở file .XDF và sửa file lỗi. Convert N/A XDF file sang định dạng khác.

.XDF File Extension

   
File name XDF File
File Type Microsoft Machine Learning Server Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .XDF là file gì?

XDF là Data Files - Microsoft Machine Learning Server Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

file XDF được sử dụng bởi Microsoft Machine Learning Server, một nền tảng học máy doanh nghiệp được sử dụng bởi các nhà khoa học dữ liệu và kỹ sư dữ liệu. Họ lưu trữ khối dữ liệu nhị phân định dạng trong cột và hàng. XDF còn cả các file chứa siêu dữ liệu về tập dữ liệu, bao gồm cả tên của các biến dữ liệu, mô tả của các biến, và làm thế nào dữ liệu được lưu trữ (số nguyên, yếu tố, vv).

What is a XDF file?

XDF files are used by Microsoft Machine Learning Server, an enterprise machine learning platform used by data scientists and data engineers. They store blocks of binary data formatted in columns and rows. XDF files also contain metadata about the data set, including the names of data variables, descriptions of the variables, and how the data is stored (integer, factor, etc.).

Cách mở .XDF file

Để mở file .XDF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XDF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XDF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XDF do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Machine Learning Server
  • XML Document Manger
  • XML Document Manger
  • TunerPro Application
  • XiForm Magic Application

Chuyển đổi file .XDF

File .XDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *