XDL File

? Cách mở file .XDL? Những phần mềm mở file .XDL và sửa file lỗi. Convert N/A XDL file sang định dạng khác.

.XDL File Extension

   
File name XDL File
File Type 1Oracle Expert Definition Language File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (8 Bình chọn)

File .XDL là file gì?

XDL là Text Files - 1Oracle Expert Definition Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Định nghĩa các lớp và cấu trúc của các file khác được tạo ra bởi các chương trình tối ưu hóa cơ sở dữ liệu Oracle Expert; tạo ra bất cứ khi nào một cơ sở dữ liệu, môi trường, ví dụ, lược đồ, hoặc dữ liệu khối lượng công việc được xuất khẩu bởi Oracle Expert.

What is a XDL file?

Defines the classes and structures of other files created by the Oracle Expert database optimization program; created whenever a database, environment, instance, schema, or workload data is exported by Oracle Expert.

Cách mở .XDL file

Để mở file .XDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XDL do người dùng đóng góp.

  • PowerDVD
  • Media+Player
  • Media+Player
  • Microsoft SQL Server Management Studio Express
  • Brava! Reader Application
  • Microsoft SQL Server Management Studio
  • Microsoft SQL Server Management Studio

Chuyển đổi file .XDL

File .XDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *