XDNA File

? Cách mở file .XDNA? Những phần mềm mở file .XDNA và sửa file lỗi. Convert Binary XDNA file sang định dạng khác.

.XDNA File Extension

   
File name XDNA File
File Type DNA Strider Sequence File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .XDNA là file gì?

XDNA là Data Files - DNA Strider Sequence File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin chuỗi sinh học được lưu trong định dạng DNA Strider; chứa một chuỗi sinh học, trong đó bao gồm thông tin về các loại chuỗi (DNA, RNA, protein hoặc byte 2), cấu trúc liên kết chuỗi, và chiều dài chuỗi.

What is a XDNA file?

Biological sequence file saved in the DNA Strider format; contains a biological sequence, which includes information about the sequence type (DNA, RNA, or protein-byte 2), sequence topology, and the sequence length.

Cách mở .XDNA file

Để mở file .XDNA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XDNA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XDNA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XDNA do người dùng đóng góp.

  • SnapGene Viewer
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop
  • Serial Cloner
  • Serial Cloner version

Chuyển đổi file .XDNA

File .XDNA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *