XDP File

? Cách mở file .XDP? Những phần mềm mở file .XDP và sửa file lỗi. Convert XML XDP file sang định dạng khác.

.XDP File Extension

   
File name XDP File
File Type XML Data Package
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.2 ★ (13 Bình chọn)

File .XDP là file gì?

XDP là Data Files - XML Data Package, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin XML được tạo ra trong định dạng XML dữ liệu trọn gói, một định dạng tập tin được phát triển bởi Adobe Systems để đóng gói dữ liệu PDF thành các tập tin XML; chứa nội dung tài liệu PDF toàn bộ bao gồm cả hình thức và mẫu dữ liệu; cũng có thể bao gồm các phần ký tự mã hóa cho nội dung nhị phân.

What is a XDP file?

XML file created in the XML Data Package format, a file format developed by Adobe Systems for packaging PDF data into XML files; contains the entire PDF document contents including form and template data; may also include character-encoded sections for binary content.

Cách mở .XDP file

Để mở file .XDP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XDP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XDP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XDP do người dùng đóng góp.

  • Adobe LiveCycle ES4
  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe LiveCycle Designer
  • Adobe Reader
  • Adobe Acrobat Reader DC
  • Adobe Acrobat Reader DC

Chuyển đổi file .XDP

File .XDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *