XDR File

? Cách mở file .XDR? Những phần mềm mở file .XDR và sửa file lỗi. Convert Text XDR file sang định dạng khác.

.XDR File Extension

   
File name XDR File
File Type XML-Data Reduced File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (8 Bình chọn)

File .XDR là file gì?

XDR là Settings Files - XML-Data Reduced File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bằng cách sử dụng XML dữ liệu ngôn ngữ định nghĩa Giảm (XDR) schema; chứa một định nghĩa dữ liệu mô tả các dữ liệu trong một hoặc liên quan nhiều file XML; được sử dụng bởi parsers XML để hiểu và phân tích dữ liệu XML.

What is a XDR file?

File created using the XML-Data Reduced (XDR) schema definition language; contains a data definition that describes the data in one or more related XML files; used by XML parsers to understand and parse XML data.

Cách mở .XDR file

Để mở file .XDR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XDR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XDR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XDR do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Liquid Technologies Liquid XML Studio
  • Liquid Technologies Liquid XML Studio
  • Microsoft Notepad
  • progeCAD Professional English
  • Liquid XML Studio
  • Liquid XML Studio

Chuyển đổi file .XDR

File .XDR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *