XDS File

? Cách mở file .XDS? Những phần mềm mở file .XDS và sửa file lỗi. Convert Text XDS file sang định dạng khác.

.XDS File Extension

   
File name XDS File
File Type 1DS Game Maker Project File
Nhà phát triển Invisionsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.8 ★ (5 Bình chọn)

File .XDS là file gì?

XDS là Game Files - 1DS Game Maker Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Invisionsoft.

hồ sơ dự án tạo ra bởi DS Game Maker, chương trình cho phép người dùng thực hiện tùy chỉnh trò chơi Nintendo DS; chứa dòng mã chương trình cho các trò chơi; sử dụng để lưu trữ mã trò chơi cũng như các nguồn lực dự án tài liệu tham khảo, chẳng hạn như hình ảnh trò chơi.

What is a XDS file?

Project file created by DS Game Maker, a program that allows users to make custom Nintendo DS games; contains lines of program code for the game; used to store game code as well as to reference project resources, such as game images.

Cách mở .XDS file

Để mở file .XDS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XDS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XDS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XDS do người dùng đóng góp.

  • Invisionsoft DS Game Maker
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • UnEditor ver1.10.2Build1

Chuyển đổi file .XDS

File .XDS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *