XDW File

? Cách mở file .XDW? Những phần mềm mở file .XDW và sửa file lỗi. Convert N/A XDW file sang định dạng khác.

.XDW File Extension

   
File name XDW File
File Type Fuji Xerox DocuWorks File
Nhà phát triển Fuji Xerox
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (51 Bình chọn)

File .XDW là file gì?

XDW là Page Layout Files - Fuji Xerox DocuWorks File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fuji Xerox.

tập tin một XDW là một tập tin lưu trong DocuWorks định dạng hình ảnh độc quyền được sử dụng bởi máy quét Fuji Xerox DocuCentre và máy photocopy. Nó có thể chứa cả hình ảnh và văn bản, trong đó bao gồm văn bản được quét có thể được chuyển đổi sang nhân vật thực tế sử dụng công nghệ OCR DocuWorks và tìm kiếm giống như một tài liệu xử lý văn bản. file XDW cũng có thể lưu trữ các liên kết đến các trang web hoặc tài liệu khác.

What is a XDW file?

An XDW file is a file saved in the DocuWorks proprietary image format used by Fuji Xerox DocuCentre scanners and copiers. It may contain both images and text, which includes scanned text that may be converted to actual characters using DocuWorks OCR technology and searched like a word processing document. XDW files may also store links to webpages or other documents.

Cách mở .XDW file

Để mở file .XDW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XDW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XDW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XDW do người dùng đóng góp.

  • WindowsR Internet Explorer
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Kingsoft Office
  • Media Player Classic
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .XDW

File .XDW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *