XEJ File

? Cách mở file .XEJ? Những phần mềm mở file .XEJ và sửa file lỗi. Convert XML XEJ file sang định dạng khác.

.XEJ File Extension

   
File name XEJ File
File Type Expression Encoder Job File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.4 ★ (7 Bình chọn)

File .XEJ là file gì?

XEJ là Video Files - Expression Encoder Job File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Expression Encoder, một ứng dụng được sử dụng để chuyển mã video; tiết kiệm một video mã hóa công việc trong một định dạng XML; cửa hàng tham chiếu đến các file video nguồn cũng như các thiết lập chuyển mã cho mỗi tập tin trong công việc; cũng tiết kiệm chất lượng video đầu ra và loại tập tin (ví dụ, .WMV); sử dụng như nguồn gốc mã hóa của tiết kiệm loại tập tin.

What is a XEJ file?

File created by Microsoft Expression Encoder, an application used for transcoding video; saves a video encoding job in an XML format; stores references to the source video files as well as the transcoding settings for each file in the job; also saves the output video quality and file type (e.g., .WMV); used as Encoder's native save file type.

Cách mở .XEJ file

Để mở file .XEJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XEJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XEJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XEJ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Expression Studio
  • Expression Encoder
  • Expression Encoder
  • Microsoft Expression Encoder

Chuyển đổi file .XEJ

File .XEJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *