XEM File

? Cách mở file .XEM? Những phần mềm mở file .XEM và sửa file lỗi. Convert N/A XEM file sang định dạng khác.

.XEM File Extension

   
File name XEM File
File Type 1eManager Metered Units
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (319 Bình chọn)

File .XEM là file gì?

XEM là Settings Files - 1eManager Metered Units, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Định nghĩa có đồng hồ đo đơn vị và các khoản tín dụng được sử dụng bởi eManager, một hệ thống mô-đun cho các thủ tục và chất lượng và kiểm soát rủi ro.

What is a XEM file?

Defines metered units and credits used by eManager, a modular system for procedures and quality and risk control.

Cách mở .XEM file

Để mở file .XEM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XEM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XEM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XEM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Xenetech Graphic Workstation
  • Xenetech Graphic Workstation

Chuyển đổi file .XEM

File .XEM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *