XEN File

? Cách mở file .XEN? Những phần mềm mở file .XEN và sửa file lỗi. Convert N/A XEN file sang định dạng khác.

.XEN File Extension

   
File name XEN File
File Type Guitar Hero III Data File
Nhà phát triển Activision
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .XEN là file gì?

XEN là Game Files - Guitar Hero III Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Activision.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Guitar Hero III cho Mac hoặc PC; có thể chứa đồ họa, kết cấu, video, âm thanh hoặc dữ liệu khác được sử dụng bởi các trò chơi; lưu trữ trong một định dạng gói và thường có tên là "[filename] .pak.xen."

What is a XEN file?

Data file used by Guitar Hero III for the Mac or PC; may contain graphics, textures, video, audio or other data used by the game; stored in a package format and usually named "[filename].pak.xen."

Cách mở .XEN file

Để mở file .XEN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XEN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XEN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XEN do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Xenu's Link Sleuth
  • Xenu's Link Sleuth

Chuyển đổi file .XEN

File .XEN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *