XENSEARCH File

? Cách mở file .XENSEARCH? Những phần mềm mở file .XENSEARCH và sửa file lỗi. Convert Text XENSEARCH file sang định dạng khác.

.XENSEARCH File Extension

   
File name XENSEARCH File
File Type XenCenter Saved Search File
Nhà phát triển Citrix
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XENSEARCH là file gì?

XENSEARCH là Misc Files - XenCenter Saved Search File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Citrix.

Tập tin được tạo ra bởi XenCenter, chương trình sử dụng để quản lý Citrix XenServer, một ứng dụng quản lý máy ảo; tiết kiệm tiêu chí tìm kiếm để định vị các máy ảo; cho phép tìm kiếm được thực hiện một lần nữa trong phần mềm.

What is a XENSEARCH file?

File created by XenCenter, the program used for managing Citrix XenServer, a virtual machine management application; saves search criteria for locating virtual machines; allows the search to be performed again in the software.

Cách mở .XENSEARCH file

Để mở file .XENSEARCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XENSEARCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XENSEARCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XENSEARCH do người dùng đóng góp.

  • Citrix XenServer

Chuyển đổi file .XENSEARCH

File .XENSEARCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *