XEP File

? Cách mở file .XEP? Những phần mềm mở file .XEP và sửa file lỗi. Convert N/A XEP file sang định dạng khác.

.XEP File Extension

   
File name XEP File
File Type eManager File Packaging Information
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .XEP là file gì?

XEP là Settings Files - eManager File Packaging Information, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

thành phần định nghĩa eManager và vị trí nơi họ sẽ được giải nén.

What is a XEP file?

Defines eManager components and the location where they will be unpacked.

Cách mở .XEP file

Để mở file .XEP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XEP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XEP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XEP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • B.H.A. XVDEditor
  • B.H.A. XVDEditor
  • XenoDream

Chuyển đổi file .XEP

File .XEP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *