XER File

? Cách mở file .XER? Những phần mềm mở file .XER và sửa file lỗi. Convert Binary XER file sang định dạng khác.

.XER File Extension

   
File name XER File
File Type Primavera P6 Project File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (19 Bình chọn)

File .XER là file gì?

XER là Data Files - Primavera P6 Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

sơ quy hoạch dự án tạo ra bởi Primavera P6, một ứng dụng dự án quy hoạch; tiết kiệm về nhiệm vụ, thời gian, vật liệu, và các nguồn lực khác theo yêu cầu của dự án; cho phép một người quản lý dự án với kế hoạch và tiến độ theo dõi.

What is a XER file?

Project planning file created by Primavera P6, a project planning application; saves the tasks, timeline, materials, and other resources required for the project; enables a project manager to plan and track progress.

Cách mở .XER file

Để mở file .XER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XER do người dùng đóng góp.

  • ScheduleReader
  • Oracle Primavera
  • Oracle Primavera
  • Microsoft Office
  • Primavera Project Manager
  • Primavera Contractor
  • Primavera Contractor

Chuyển đổi file .XER

File .XER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *