XEX File

? Cách mở file .XEX? Những phần mềm mở file .XEX và sửa file lỗi. Convert Binary XEX file sang định dạng khác.

.XEX File Extension

   
File name XEX File
File Type Xbox 360 Executable File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (485 Bình chọn)

File .XEX là file gì?

XEX là Game Files - Xbox 360 Executable File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một XEX là một trò chơi video hoặc ứng dụng khác được phát triển cho Xbox 360 của Microsoft chơi game console. Nó được thiết kế để chạy trên một máy Xbox 360 và không có nghĩa là sẽ được mở trên một máy tính.

What is a XEX file?

A XEX file is a video game or other application developed for Microsoft's Xbox 360 gaming console. It is designed to run on an Xbox 360 and is not meant to be opened on a PC.

Cách mở .XEX file

Để mở file .XEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XEX do người dùng đóng góp.

  • Atari800Win PLus
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Nero Photosnap Viewer

Chuyển đổi file .XEX

File .XEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *