XHTM File

? Cách mở file .XHTM? Những phần mềm mở file .XHTM và sửa file lỗi. Convert XML XHTM file sang định dạng khác.

.XHTM File Extension

   
File name XHTM File
File Type Extensible Hypertext Markup Language Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .XHTM là file gì?

XHTM là Web Files - Extensible Hypertext Markup Language Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

tập tin trang web viết bằng XHTML, một tái lập của HTML 4 có sử dụng XML 1.0; bao gồm các thẻ HTML chuẩn, mà phải tuân theo hướng dẫn XML chặt chẽ hơn; được sử dụng để xuất bản nội dung trang web.

What is a XHTM file?

Web page file written in XHTML, a reformulation of HTML 4 that uses XML 1.0; includes standard HTML tags, which must adhere to more strict XML guidelines; used for publishing website content.

Cách mở .XHTM file

Để mở file .XHTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XHTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XHTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XHTM do người dùng đóng góp.

  • Apple Safari
  • Microsoft Internet Explorer
  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Web browser
  • Web browser

Chuyển đổi file .XHTM

File .XHTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *