XHTML File

? Cách mở file .XHTML? Những phần mềm mở file .XHTML và sửa file lỗi. Convert XML XHTML file sang định dạng khác.

.XHTML File Extension

   
File name XHTML File
File Type Extensible Hypertext Markup Language File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.2 ★ (33 Bình chọn)

File .XHTML là file gì?

XHTML là Web Files - Extensible Hypertext Markup Language File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

tập tin một XHTML là một trang web viết bằng XHTML, một tái lập của HTML 4 như một 1.0 ứng dụng XML. Nó sử dụng các thẻ HTML tiêu chuẩn, nhưng phải phù hợp với hướng dẫn XML nghiêm ngặt hơn.

What is a XHTML file?

An XHTML file is a web page written in XHTML, a reformulation of HTML 4 as an XML 1.0 application. It uses standard HTML tags, but must conform to more strict XML guidelines.

Cách mở .XHTML file

Để mở file .XHTML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XHTML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XHTML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XHTML do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Web browser
  • Web browser
  • Adobe ColdFusion Builder
  • Apple Safari

Chuyển đổi file .XHTML

File .XHTML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *