XIP File

? Cách mở file .XIP? Những phần mềm mở file .XIP và sửa file lỗi. Convert Zip XIP file sang định dạng khác.

.XIP File Extension

   
File name XIP File
File Type macOS Signed Archive
Nhà phát triển Apple
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .XIP là file gì?

XIP là Compressed Files - macOS Signed Archive, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Apple.

Hồ XIP là một kho lưu trữ .xar có chứa một hoặc nhiều file nén hoặc "nén" sử dụng GNU Zip (gzip) nén đã được ký kỹ thuật số. Nó cũng bao gồm siêu dữ liệu như giấy chứng nhận và ngày và thời gian lưu trữ được tạo ra và sửa đổi.

What is a XIP file?

An XIP file is a .XAR archive that contains one or more files compressed or "zipped" using GNU Zip (gzip) compression that have been digitally signed. It also includes metadata such as certificates and the date and time the archive was created and modified.

Cách mở .XIP file

Để mở file .XIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XIP do người dùng đóng góp.

  • Apple Archive Utility
  • Xippit
  • Xippit

Chuyển đổi file .XIP

File .XIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *