XL File

? Cách mở file .XL? Những phần mềm mở file .XL và sửa file lỗi. Convert Binary XL file sang định dạng khác.

.XL File Extension

   
File name XL File
File Type Excel Spreadsheet
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (29 Bình chọn)

File .XL là file gì?

XL là Spreadsheet Files - Excel Spreadsheet, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

mở rộng lựa chọn sử dụng cho các tập tin bảng tính Excel; chứa dữ liệu được tổ chức trong các hàng và cột; có thể được xuất khẩu từ Excel như một tập tin văn bản, .CSV, hoặc tập tin .tsv.

What is a XL file?

Alternative extension used for Excel spreadsheet files; contains data organized in rows and columns; can be exported from Excel as a text file, .CSV, or .TSV file.

Cách mở .XL file

Để mở file .XL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Excel
  • PCLReader
  • PCLTool
  • PCLTool

Chuyển đổi file .XL

File .XL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *