XLC File

? Cách mở file .XLC? Những phần mềm mở file .XLC và sửa file lỗi. Convert Binary XLC file sang định dạng khác.

.XLC File Extension

   
File name XLC File
File Type Excel Chart
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .XLC là file gì?

XLC là Data Files - Excel Chart, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Biểu đồ được tạo ra với dữ liệu từ một bảng tính Microsoft Excel; có thể được tạo ra từ một lựa chọn các dữ liệu bằng cách chọn Insert → Chart trong Excel; có thể được lưu trong bảng tính (file .XLS) Excel hoặc riêng biệt như một tập tin XLC.

What is a XLC file?

Chart created with data from a Microsoft Excel spreadsheet; can be generated from a selection of data by selecting Insert→Chart within Excel; may be saved within the Excel spreadsheet (.XLS file) or separately as an XLC file.

Cách mở .XLC file

Để mở file .XLC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLC do người dùng đóng góp.

  • ACD Systems Canvas X 2019
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Excel
  • Parallels Tools Center
  • Any Video Converter Professional
  • Microsoft Office Excel
  • Microsoft Office Excel

Chuyển đổi file .XLC

File .XLC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *