XLM File

? Cách mở file .XLM? Những phần mềm mở file .XLM và sửa file lỗi. Convert Binary XLM file sang định dạng khác.

.XLM File Extension

   
File name XLM File
File Type Excel Macro
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.8 ★ (23 Bình chọn)

File .XLM là file gì?

XLM là Executable Files - Excel Macro, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Chứa macro sử dụng cho các quá trình trong Microsoft Excel tự động hoá; có thể được cài đặt sẵn với Excel hoặc tạo ra bởi người sử dụng; có thể được ghi bằng cách chọn Tools → Macro → Record New Macro ...; khi tạo vĩ mô, một phím tắt có thể được gán để chạy các macro.

What is a XLM file?

Contains macros used for automating processes in Microsoft Excel; may be preinstalled with Excel or created by the user; can be recorded by selecting Tools→Macro→Record New Macro...; when creating the macro, a keyboard shortcut can be assigned to run the macro.

Cách mở .XLM file

Để mở file .XLM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLM do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Office Excel
  • Citrix ICA Client
  • Dell Protected Workspace
  • Dell Protected Workspace

Chuyển đổi file .XLM

File .XLM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *