XLNK File

? Cách mở file .XLNK? Những phần mềm mở file .XLNK và sửa file lỗi. Convert XML XLNK file sang định dạng khác.

.XLNK File Extension

   
File name XLNK File
File Type XML Shortcut File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .XLNK là file gì?

XLNK là Misc Files - XML Shortcut File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

Shortcut hoặc "liên kết" với một file có sử dụng XML định dạng; tương tự như một tập tin LNK, nhưng có thể sử dụng trên nhiều nền tảng do cấu trúc dựa trên XML của nó; chứa đường dẫn đến tập tin mục tiêu trong "TargetFile" tag trong XML.

What is a XLNK file?

Shortcut or "link" to another file that uses XML formatting; similar to a .LNK file, but can used on multiple platforms due to its XML-based structure; contains the path to the target file within the "TargetFile" tag in the XML.

Cách mở .XLNK file

Để mở file .XLNK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLNK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLNK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLNK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XLNK

File .XLNK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *