XLSB File

? Cách mở file .XLSB? Những phần mềm mở file .XLSB và sửa file lỗi. Convert Binary XLSB file sang định dạng khác.

.XLSB File Extension

   
File name XLSB File
File Type Excel Binary Spreadsheet
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (37 Bình chọn)

File .XLSB là file gì?

XLSB là Spreadsheet Files - Excel Binary Spreadsheet, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

What is a XLSB file?

An XLSB file is a spreadsheet workbook created by Microsoft Excel, a program used to create and edit spreadsheets. It contains one or more spreadsheets with cells arranged by a grid of rows and columns, as well as charts, macros, and formatting. XLSB files are saved in a binary format.

Cách mở .XLSB file

Để mở file .XLSB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLSB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLSB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLSB do người dùng đóng góp.

  • Apache Open Office
  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Excel 2019
  • Apache OpenOffice
  • DaView
  • Cell
  • Cell

Chuyển đổi file .XLSB

File .XLSB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *