XLSHTML File

? Cách mở file .XLSHTML? Những phần mềm mở file .XLSHTML và sửa file lỗi. Convert N/A XLSHTML file sang định dạng khác.

.XLSHTML File Extension

   
File name XLSHTML File
File Type Microsoft Excel HTML Spreadsheet
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .XLSHTML là file gì?

XLSHTML là Spreadsheet Files - Microsoft Excel HTML Spreadsheet, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

HTML phiên bản của một bảng tính .XLS được tạo bằng Microsoft Excel, một ứng dụng năng suất bảng tính; chứa các đại diện HTML của tập tin bảng tính nguồn XLS, có thể được xem trong một trình duyệt Web; sử dụng để xem bảng tính được công bố mà không có sự ứng dụng Excel.

What is a XLSHTML file?

HTML version of an .XLS spreadsheet created with Microsoft Excel, a spreadsheet productivity application; contains the HTML representation of the source XLS spreadsheet file, which can be viewed in a Web browser; used for viewing published spreadsheets without the Excel application.

Cách mở .XLSHTML file

Để mở file .XLSHTML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLSHTML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLSHTML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLSHTML do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Office Starter - English
  • Microsoft Office Starter - English
  • Microsoft Office Excel
  • Citrix ICA Client
  • Microsoft Office Click-to-Run
  • Microsoft Office Click-to-Run

Chuyển đổi file .XLSHTML

File .XLSHTML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *