XLSMHTML File

? Cách mở file .XLSMHTML? Những phần mềm mở file .XLSMHTML và sửa file lỗi. Convert N/A XLSMHTML file sang định dạng khác.

.XLSMHTML File Extension

   
File name XLSMHTML File
File Type Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (10 Bình chọn)

File .XLSMHTML là file gì?

XLSMHTML là Spreadsheet Files - Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Lưu trữ MIME HTML tập tin bảng tính được lưu bởi phiên bản trước của các ứng dụng bảng tính Microsoft Excel; chứa HTML code đại diện cho bảng tính theo một định dạng tương tự với file .XLS gốc; sử dụng để xem bảng tính được công bố trong một trình duyệt Web.

What is a XLSMHTML file?

Archived MIME HTML spreadsheet file saved by earlier versions of the Microsoft Excel spreadsheet application; contains HTML code that represents the spreadsheet in a format similar to the original .XLS file; used for viewing published spreadsheets in a Web browser.

Cách mở .XLSMHTML file

Để mở file .XLSMHTML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLSMHTML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLSMHTML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLSMHTML do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019
  • Dell Protected Workspace
  • Dell Protected Workspace

Chuyển đổi file .XLSMHTML

File .XLSMHTML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *