XLSX File

? Cách mở file .XLSX? Những phần mềm mở file .XLSX và sửa file lỗi. Convert Zip XLSX file sang định dạng khác.

.XLSX File Extension

   
File name XLSX File
File Type Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.9 ★ (664 Bình chọn)

File .XLSX là file gì?

XLSX là Spreadsheet Files - Microsoft Excel Open XML Spreadsheet, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một XLSX là một bảng tính Excel được tạo ra bởi Microsoft Excel hay cách khác chương trình bảng tính, chẳng hạn như OpenOffice Calc hoặc số của Apple. Nó lưu trữ dữ liệu trong bảng tính, có chứa các tế bào sắp xếp trong một mạng lưới các hàng và cột, và cũng có thể chứa các biểu đồ, các chức năng toán học, phong cách, và định dạng. XLSX thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tài chính và để tạo ra mô hình toán học đơn giản hay phức tạp.

What is a XLSX file?

An XLSX file is an Excel spreadsheet created by Microsoft Excel or another spreadsheet program, such as OpenOffice Calc or Apple Numbers. It stores data in worksheets, which contain cells arranged in a grid of rows and columns, and may also contain charts, mathematical functions, styles, and formatting. XLSX files are commonly used to store financial data and to create simple or complex mathematical models.

Cách mở .XLSX file

Để mở file .XLSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XLSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XLSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XLSX do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Quattro Pro
  • Kingsoft Office
  • Hancom Office Hancell
  • Hancom Office Hancell

Chuyển đổi file .XLSX

File .XLSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert xlsx to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *