XMWX File

? Cách mở file .XMWX? Những phần mềm mở file .XMWX và sửa file lỗi. Convert N/A XMWX file sang định dạng khác.

.XMWX File Extension

   
File name XMWX File
File Type ExamSoft Working File
Nhà phát triển ExamSoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (7 Bình chọn)

File .XMWX là file gì?

XMWX là Data Files - ExamSoft Working File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ExamSoft.

tập tin được sử dụng bởi ExamSoft, một chương trình đánh giá quản lý trực tuyến làm việc; chứa câu trả lời từ một kỳ thi khi người dùng đang làm việc trên các kỳ thi.

What is a XMWX file?

Working file used by ExamSoft, an online assessment-management program; contains answers from an exam while the user is working on the exam.

Cách mở .XMWX file

Để mở file .XMWX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XMWX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XMWX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XMWX do người dùng đóng góp.

  • ExamSoft

Chuyển đổi file .XMWX

File .XMWX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *