XMZ File

? Cách mở file .XMZ? Những phần mềm mở file .XMZ và sửa file lỗi. Convert Binary XMZ file sang định dạng khác.

.XMZ File Extension

   
File name XMZ File
File Type FastTracker 2 Extended Module
Nhà phát triển Starbreeze Studios
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (14 Bình chọn)

File .XMZ là file gì?

XMZ là Audio Files - FastTracker 2 Extended Module, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Starbreeze Studios.

định dạng mô-đun theo dõi âm thanh được sử dụng bởi Fasttracker 2, một sự sáng tạo mô-đun âm nhạc và chương trình phát lại; chứa mẫu âm thanh và các mẫu ghi chú được sử dụng để phát lại các mẫu ở cao độ khác nhau; hỗ trợ nhiều bài hát và các hiệu ứng.

What is a XMZ file?

Audio tracker module format used by Fasttracker 2, a music module creation and playback program; contains audio samples and patterns of notes that are used to play back the samples at different pitches; supports multiple tracks and effects.

Cách mở .XMZ file

Để mở file .XMZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XMZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XMZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XMZ do người dùng đóng góp.

  • OpenMPT
  • Starbreeze Studios Fasttracker
  • Starbreeze Studios Fasttracker
  • MODPlug Player
  • Winamp
  • Winamp Pro
  • Winamp Pro

Chuyển đổi file .XMZ

File .XMZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *