XOJO_BINARY_PROJECT File

? Cách mở file .XOJO_BINARY_PROJECT? Những phần mềm mở file .XOJO_BINARY_PROJECT và sửa file lỗi. Convert Binary XOJO_BINARY_PROJECT file sang định dạng khác.

.XOJO_BINARY_PROJECT File Extension

   
File name XOJO_BINARY_PROJECT File
File Type Xojo Binary Project File
Nhà phát triển Xojo, Inc.
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .XOJO_BINARY_PROJECT là file gì?

XOJO_BINARY_PROJECT là Developer Files - Xojo Binary Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Xojo, Inc..

Dự án tạo ra bởi Xojo, một IDE sử dụng để tạo desktop, web di động, và các ứng dụng web; chứa dữ liệu ở định dạng nhị phân mà tài liệu tham khảo các nội dung của ứng dụng, bao gồm cả menu, cửa sổ, và các thiết lập xây dựng; có thể được xây dựng thành một tập tin thực thi.

What is a XOJO_BINARY_PROJECT file?

Project created by Xojo, an IDE used to create desktop, web-mobile, and web applications; contains data in binary format that references the contents of the application, including menus, windows, and build settings; can be built into an executable file.

Cách mở .XOJO_BINARY_PROJECT file

Để mở file .XOJO_BINARY_PROJECT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XOJO_BINARY_PROJECT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XOJO_BINARY_PROJECT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XOJO_BINARY_PROJECT do người dùng đóng góp.

  • Xojo

Chuyển đổi file .XOJO_BINARY_PROJECT

File .XOJO_BINARY_PROJECT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *