XPG File

? Cách mở file .XPG? Những phần mềm mở file .XPG và sửa file lỗi. Convert N/A XPG file sang định dạng khác.

.XPG File Extension

   
File name XPG File
File Type Autoplay Media Studio Exported Page
Nhà phát triển Indigo Rose
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .XPG là file gì?

XPG là Data Files - Autoplay Media Studio Exported Page, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Indigo Rose.

Trang cá nhân xuất khẩu từ một dự án AutoPlay Media Studio; có thể được lựa chọn từ một bài thuyết trình hoặc một ứng dụng tùy chỉnh; tạo ra bằng cách chọn "Trang → Tổ chức → Export ..." trong AutoPlay Media Studio.

What is a XPG file?

Individual page exported from an AutoPlay Media Studio project; may be selected from a presentation or a custom application; created by selecting "Page→Organize→Export..." within AutoPlay Media Studio.

Cách mở .XPG file

Để mở file .XPG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XPG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XPG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XPG do người dùng đóng góp.

  • Indigo Rose AutoPlay Media Studio
  • PCLink Suite
  • PCLink Suite

Chuyển đổi file .XPG

File .XPG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *