XPI File

? Cách mở file .XPI? Những phần mềm mở file .XPI và sửa file lỗi. Convert Zip XPI file sang định dạng khác.

.XPI File Extension

   
File name XPI File
File Type Cross-platform Installer Package
Nhà phát triển Mozilla
Phân loại Plugin Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.2 ★ (646 Bình chọn)

File .XPI là file gì?

XPI là Plugin Files - Cross-platform Installer Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Mozilla.

Một tập tin xpi là một kho lưu trữ cài đặt nén được sử dụng bởi các ứng dụng Mozilla khác nhau, bao gồm Firefox, Thunderbird, và SeaMonkey. Nó chứa các phần mềm, chẳng hạn như một plugin trình duyệt web, tiện ích hoặc chủ đề. Xpi còn cả các file bao gồm install.js hoặc install.rdf tập tin, mà cửa hàng hướng dẫn cài đặt.

What is a XPI file?

An XPI file is a compressed installation archive used by various Mozilla applications, including Firefox, Thunderbird, and SeaMonkey. It contains software, such as a web browser plugin, extension, or theme. XPI files also include an install.js or install.rdf file, which stores the installation instructions.

Cách mở .XPI file

Để mở file .XPI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XPI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XPI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XPI do người dùng đóng góp.

  • Mozilla SeaMonkey
  • Mozilla Firefox
  • Mozilla Firefox
  • Mozilla Thunderbird
  • Final Media Player
  • Bandizip
  • Bandizip

Chuyển đổi file .XPI

File .XPI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *