XPJ File

? Cách mở file .XPJ? Những phần mềm mở file .XPJ và sửa file lỗi. Convert XML XPJ file sang định dạng khác.

.XPJ File Extension

   
File name XPJ File
File Type 1RoboHelp HTML Project File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .XPJ là file gì?

XPJ là Data Files - 1RoboHelp HTML Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin giúp đỡ dự án tạo ra bởi Robohelp, một nội dung trợ giúp tác giả ứng dụng; lưu sử dụng XML định dạng và chứa tham chiếu đến tập tin trợ giúp HTML và tài sản giúp đỡ những nội dung khác; cũng chứa chuyển hướng, mục lục, và thông tin tìm kiếm lập chỉ mục.

What is a XPJ file?

Help project file created by RoboHelp, a help content authoring application; saved using XML formatting and contains references to HTML help files and other help content assets; also contains navigation, table of contents, and search indexing information.

Cách mở .XPJ file

Để mở file .XPJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XPJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XPJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XPJ do người dùng đóng góp.

  • Adobe RoboHelp
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • XG-PM Application
  • MPC
  • MPC Essentials
  • MPC Essentials

Chuyển đổi file .XPJ

File .XPJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *