XPK File

? Cách mở file .XPK? Những phần mềm mở file .XPK và sửa file lỗi. Convert N/A XPK file sang định dạng khác.

.XPK File Extension

   
File name XPK File
File Type WWE RAW Model File
Nhà phát triển THQ
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (72 Bình chọn)

File .XPK là file gì?

XPK là Game Files - WWE RAW Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi THQ.

Chứa các mô hình 3D mà xác định cách nhân vật nhìn vào đấu vật trò chơi WWE RAW; có thể được chỉnh sửa để thay đổi hoặc "mod" sự xuất hiện của nhân vật; một số tập tin phổ biến XPK bao gồm tf.xpk, ff.xpk, if.xpk, và sf.xpk.

What is a XPK file?

Contains 3D models that define how characters look in the WWE RAW wrestling game; can be edited to alter or "mod" the appearance of characters; some common XPK files include tf.xpk, ff.xpk, if.xpk, and sf.xpk.

Cách mở .XPK file

Để mở file .XPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XPK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Solid Edge
  • Solid Edge
  • XPAC Application
  • XPK-Player

Chuyển đổi file .XPK

File .XPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *