XPLL File

? Cách mở file .XPLL? Những phần mềm mở file .XPLL và sửa file lỗi. Convert N/A XPLL file sang định dạng khác.

.XPLL File Extension

   
File name XPLL File
File Type Pull-Planner Data File
Nhà phát triển American Polywater
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XPLL là file gì?

XPLL là Data Files - Pull-Planner Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi American Polywater.

tập tin một XPLL là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Pull-Planner, một chương trình sử dụng để tính toán cáp kéo căng thẳng và áp lực lốp cho các hệ thống thiết kế ống dẫn và kéo cáp lên kế hoạch. Nó chứa cáp và ống dẫn dữ liệu, tính toán dữ liệu, và một bản tóm tắt cho truyền hình cáp và ống dẫn.

What is a XPLL file?

An XPLL file is a data file created by Pull-Planner, a program used to calculate cable pulling tension and sidewall pressure for designing conduit systems and planning cable pulls. It contains cable and conduit data, data calculations, and a summary for the cable and conduits.

Cách mở .XPLL file

Để mở file .XPLL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XPLL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XPLL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XPLL do người dùng đóng góp.

  • American Polywater Pull-Planner

Chuyển đổi file .XPLL

File .XPLL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *