XPM File

? Cách mở file .XPM? Những phần mềm mở file .XPM và sửa file lỗi. Convert Text XPM file sang định dạng khác.

.XPM File Extension

   
File name XPM File
File Type 1X11 Pixmap Graphic
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (7 Bình chọn)

File .XPM là file gì?

XPM là Raster Image Files - 1X11 Pixmap Graphic, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

hình ảnh bitmap được sử dụng bởi X Windows System, một (GUI) được sử dụng để chạy mạng máy tính client-server; hỗ trợ đơn sắc, màu xám quy mô, và pixmap màu dữ liệu; cửa hàng pixmaps như mảng ký tự tĩnh trong ngôn ngữ lập trình C.

What is a XPM file?

Bitmap image used by the X Windows System, a (GUI) used to run networked client-server computers; supports monochrome, gray-scale, and color pixmap data; stores pixmaps as static character arrays in the C programming language.

Cách mở .XPM file

Để mở file .XPM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XPM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XPM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XPM do người dùng đóng góp.

 • Pixelmator
 • Planamesa NeoOffice
 • Planamesa NeoOffice
 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • GIMP
 • GIMP
 • Corel PaintShop Pro 2020
 • ACD Systems Canvas X 2019
 • ACD Systems ACDSee Photo Studio
 • GraphicRegion.com Able Batch Converter

Chuyển đổi file .XPM

File .XPM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *