XRDML File

? Cách mở file .XRDML? Những phần mềm mở file .XRDML và sửa file lỗi. Convert Text XRDML file sang định dạng khác.

.XRDML File Extension

   
File name XRDML File
File Type XRDML Data File
Nhà phát triển PANalytical
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (9 Bình chọn)

File .XRDML là file gì?

XRDML là Data Files - XRDML Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi PANalytical.

định dạng file sử dụng để lưu trữ X-ray dữ liệu đo lường bột nhiễu xạ thu thập bằng các công cụ PANalytical XRD như Data Collector và X'Pert bột; cũng chứa bất kỳ thông tin cần thiết để tái tạo dữ liệu đo lường, trong đó bao gồm các loại công cụ và cài đặt.

What is a XRDML file?

File format used to store X-ray powder diffraction measurement data collected by PANalytical XRD instruments such as Data Collector and X'Pert Powder; also contains any information required to reproduce the measurement data, which includes the instrument type and settings.

Cách mở .XRDML file

Để mở file .XRDML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XRDML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XRDML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XRDML do người dùng đóng góp.

  • PANalytical Data Collector
  • Materials Studio
  • Materials Studio

Chuyển đổi file .XRDML

File .XRDML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *