XRF File

? Cách mở file .XRF? Những phần mềm mở file .XRF và sửa file lỗi. Convert XML XRF file sang định dạng khác.

.XRF File Extension

   
File name XRF File
File Type Cal3D XML Materials File
Nhà phát triển Cal3D
Phân loại 3D Image Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .XRF là file gì?

XRF là 3D Image Files - Cal3D XML Materials File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Cal3D.

vật liệu 3D tập tin được tạo ra trong định dạng tài liệu XML Cal3D; chứa tham chiếu đến các đồ họa được che phủ trên 3D của một mô hình lưới để cung cấp diện mạo bề mặt của nó; có thể xác định cài đặt cho khuếch tán, shininess, và không khí.

What is a XRF file?

3D materials file created in the Cal3D XML materials format; contains references to the graphics that are overlaid on a model's 3D mesh to provide its surface appearance; can specify settings for diffusion, shininess, and ambience.

Cách mở .XRF file

Để mở file .XRF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XRF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XRF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XRF do người dùng đóng góp.

  • Cal3D
  • Cal3dViewer
  • Cal3dViewer
  • Cal3d2ogre

Chuyển đổi file .XRF

File .XRF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *