XRFF File

? Cách mở file .XRFF? Những phần mềm mở file .XRFF và sửa file lỗi. Convert XML XRFF file sang định dạng khác.

.XRFF File Extension

   
File name XRFF File
File Type Extensible Attribute-Relation File Format
Nhà phát triển University of Waikato
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .XRFF là file gì?

XRFF là Data Files - Extensible Attribute-Relation File Format, dưới định dạng XML được phát triển bởi University of Waikato.

Tập tin được tạo ra trong định dạng XRFF, một biến thể của định dạng .ARFF sử dụng XML định dạng thay vì văn bản đơn giản; được sử dụng trong các bài tập học máy, điển hình với các phần mềm Weka; đôi khi nén như một tập tin .GZ ( ".xrff.gz") để giảm kích thước tập tin.

What is a XRFF file?

File created in the XRFF format, a variation of the .ARFF format that uses XML formatting instead of simple text; used in machine learning exercises, typically with the Weka software; sometimes compressed as a .GZ file (".xrff.gz") to reduce the file size.

Cách mở .XRFF file

Để mở file .XRFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XRFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XRFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XRFF do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .XRFF

File .XRFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *