XRM-MS File

? Cách mở file .XRM-MS? Những phần mềm mở file .XRM-MS và sửa file lỗi. Convert N/A XRM-MS file sang định dạng khác.

.XRM-MS File Extension

   
File name XRM-MS File
File Type Microsoft Security Certificate
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .XRM-MS là file gì?

XRM-MS là System Files - Microsoft Security Certificate, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Giấy chứng nhận tập tin được tạo ra bởi Microsoft và một thiết bị quản lý gốc (OEM), chẳng hạn như Dell, kỹ thuật số xác minh việc mua và tính xác thực của phần mềm; chứa dữ liệu chứng nhận mã hóa ký với Microsoft và OEM phím; sử dụng để kích hoạt phần mềm trên máy tính cá nhân.

What is a XRM-MS file?

Certificate file created by Microsoft and an Original Equipment Manager (OEM), such as Dell, to digitally verify the purchase and authenticity of software; contains encrypted certificate data signed with Microsoft and OEM keys; used to activate software on individual computers.

Cách mở .XRM-MS file

Để mở file .XRM-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XRM-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XRM-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XRM-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Media Player Classic
  • RES Workspace Manager

Chuyển đổi file .XRM-MS

File .XRM-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *