XSS File

? Cách mở file .XSS? Những phần mềm mở file .XSS và sửa file lỗi. Convert XML XSS file sang định dạng khác.

.XSS File Extension

   
File name XSS File
File Type XML Style Sheet
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .XSS là file gì?

XSS là Web Files - XML Style Sheet, dưới định dạng XML được phát triển bởi Oracle.

tập style sheet được tạo trong XML Style Sheet UIX Styles' (XSS) ngôn ngữ, mà là dựa trên các tiêu chuẩn CSS, trừ phong cách được quy định trong một định dạng XML; chứa các thuộc tính bố trí cho một tài liệu; sử dụng để xác định sự xuất hiện của các trang ứng dụng Web.

What is a XSS file?

Style sheet file created in UIX Styles' XML Style Sheet (XSS) language, which is based on the CSS standard, except that styles are specified in an XML format; contains layout properties for a document; used for defining the appearance of Web application pages.

Cách mở .XSS file

Để mở file .XSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XSS do người dùng đóng góp.

  • Oracle UIX
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Stuffit Expander
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional

Chuyển đổi file .XSS

File .XSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *