XST File

? Cách mở file .XST? Những phần mềm mở file .XST và sửa file lỗi. Convert XML XST file sang định dạng khác.

.XST File Extension

   
File name XST File
File Type WebSphere Query Template
Nhà phát triển IBM
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.9 ★ (7 Bình chọn)

File .XST là file gì?

XST là Settings Files - WebSphere Query Template, dưới định dạng XML được phát triển bởi IBM.

tập tin một XST là một mẫu được sử dụng bởi WebSphere Application Server (WS), một chương trình máy chủ host Java dựa trên ứng dụng web. Nó thường chứa một lớp SQLtoXML Java, thông tin kết nối cơ sở dữ liệu, và một truy vấn SQL. file XST được sử dụng để tạo ra dữ liệu XML từ truy vấn cơ sở dữ liệu SQL.

What is a XST file?

An XST file is a template used by WebSphere Application Server (WAS), a server program that hosts Java-based web applications. It typically contains an SQLtoXML Java class, database connection information, and an SQL query. XST files are used to generate XML data from SQL database queries.

Cách mở .XST file

Để mở file .XST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XST do người dùng đóng góp.

  • SCREEM
  • IBM WebSphere
  • IBM WebSphere
  • Microsoft Visual Studio Code
  • XMLBlueprint XML Editor
  • Microsoft XML Notepad
  • Microsoft XML Notepad
  • Bare Bones BBEdit

Chuyển đổi file .XST

File .XST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *