XTB File

? Cách mở file .XTB? Những phần mềm mở file .XTB và sửa file lỗi. Convert Text XTB file sang định dạng khác.

.XTB File Extension

   
File name XTB File
File Type Angular Translation File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .XTB là file gì?

XTB là Developer Files - Angular Translation File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Hồ XTB là một tệp dữ liệu cục bộ được sử dụng bởi kiễu góc, một IDE dùng để phát triển ứng dụng di động và máy tính để bàn. Nó chứa văn bản ở định dạng cặp khóa-giá trị bao gồm chuỗi văn bản từ các ứng dụng và bản dịch của mình cho một hoặc ngôn ngữ khác nhau hơn.

What is a XTB file?

An XTB file is a localized data file used by Angular, an IDE used to develop mobile and desktop applications. It contains text in key-value pair format that includes strings of text from the app and their translations to one or more different languages.

Cách mở .XTB file

Để mở file .XTB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XTB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XTB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XTB do người dùng đóng góp.

  • Google Angular
  • OpenOffice.org Base
  • OpenOffice.org Base

Chuyển đổi file .XTB

File .XTB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *