XTBL File

? Cách mở file .XTBL? Những phần mềm mở file .XTBL và sửa file lỗi. Convert N/A XTBL file sang định dạng khác.

.XTBL File Extension

   
File name XTBL File
File Type XTBL Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .XTBL là file gì?

XTBL là Encoded Files - XTBL Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin một XTBL là một tập tin được mã hóa bởi ransomware .xtbl (còn được gọi là trojan Troldesh), một loại virus được sử dụng bởi tội phạm mạng để chiếm quyền điều khiển tập tin máy tính của người dùng đến khi người dùng trả tội phạm. Nó chứa tập tin cá nhân của người dùng, chẳng hạn như một .PDF, XLSX, hoặc tập tin .RAW. file XTBL được mã hóa với các phương pháp mã hóa AES-265 và RSA.

What is a XTBL file?

An XTBL file is a file encrypted by .xtbl ransomware (also known as the Troldesh trojan), a virus used by cybercriminals to hijack a user's computer files until the user pays the criminal. It contains a user's personal file, such as a .PDF, .XLSX, or .RAW file. XTBL files are encrypted with AES-265 and RSA methods.

Cách mở .XTBL file

Để mở file .XTBL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XTBL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XTBL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XTBL do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .XTBL

File .XTBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *