XTG File

? Cách mở file .XTG? Những phần mềm mở file .XTG và sửa file lỗi. Convert Binary XTG file sang định dạng khác.

.XTG File Extension

   
File name XTG File
File Type Extensible TreeGraph File
Nhà phát triển Ben Stöver
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .XTG là file gì?

XTG là Data Files - Extensible TreeGraph File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ben Stöver.

What is a XTG file?

File created by TreeGraph 2, a program used to build and annotate phylogenetic trees; stores a phylogenetic tree in the XML-based Extensible TreeGraph (XTG) format; includes annotations and formatting information.

Cách mở .XTG file

Để mở file .XTG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XTG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XTG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XTG do người dùng đóng góp.

  • TreeGraph
  • QuarkXPress Passport
  • QuarkXPress Passport
  • Media Player Classic
  • QuarkXPress11.1.0.0r0

Chuyển đổi file .XTG

File .XTG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *