XTL File

? Cách mở file .XTL? Những phần mềm mở file .XTL và sửa file lỗi. Convert Binary XTL file sang định dạng khác.

.XTL File Extension

   
File name XTL File
File Type Vietcong Data File
Nhà phát triển Pterodon
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (4 Bình chọn)

File .XTL là file gì?

XTL là Game Files - Vietcong Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Pterodon.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Việt Cộng, một (bắn súng góc nhìn người thứ nhất) trò chơi FPS diễn ra trong cuộc chiến tranh Việt Nam; thường được lưu trữ trong một tập tin dữ liệu trò chơi, có thể được chiết xuất sử dụng một số tập tin giải nén tiện ích.

What is a XTL file?

Data file used by Vietcong, an FPS (first-person shooter) game that takes place during the Vietnam War; typically stored within another game data file, which can be extracted using some file unpacking utilities.

Cách mở .XTL file

Để mở file .XTL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XTL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XTL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XTL do người dùng đóng góp.

  • W3C INRIA Amaya
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Materials Studio
  • xtaldraw_w

Chuyển đổi file .XTL

File .XTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *