XTM File

? Cách mở file .XTM? Những phần mềm mở file .XTM và sửa file lỗi. Convert N/A XTM file sang định dạng khác.

.XTM File Extension

   
File name XTM File
File Type 1CmapTools Exported Topic Map
Nhà phát triển IHMC
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .XTM là file gì?

XTM là Data Files - 1CmapTools Exported Topic Map, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IHMC.

Khái niệm Bản đồ này được bởi CmapTools, một chương trình được sử dụng để hình dung kiến ​​thức có tổ chức; bao gồm các dữ liệu đồ họa và văn bản có thể được hiển thị trong CmapTools; không bao gồm bố trí, phong cách, hoặc các thông tin hình ảnh nền.

What is a XTM file?

Concept map created by CmapTools, a program used for visualizing organized knowledge; consists of graphical and textual data that can be displayed within CmapTools; does not include layout, style, or background image information.

Cách mở .XTM file

Để mở file .XTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XTM do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Timing Analyzer
  • Timing Analyzer
  • Xilinx ISE
  • XML Copy Editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XTM

File .XTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *