XWD File

? Cách mở file .XWD? Những phần mềm mở file .XWD và sửa file lỗi. Convert Binary XWD file sang định dạng khác.

.XWD File Extension

   
File name XWD File
File Type X Windows Dump Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (7 Bình chọn)

File .XWD là file gì?

XWD là Raster Image Files - X Windows Dump Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

hình ảnh bitmap không nén được tạo ra bởi X Windows System, một ứng dụng trực quan sử dụng để quản lý mạng máy tính client-server; cửa hàng một ảnh chụp màn hình, hay "màn hình dump," của một nền hoặc cửa sổ từ GUI của ứng dụng; tạo ra bởi quá trình khách hàng XWD.

What is a XWD file?

Uncompressed bitmap image created by the X Windows System, a visual application used to manage networked client-server computers; stores a screenshot, or "screen dump," of a background or window from the application's GUI; created by the xwd client process.

Cách mở .XWD file

Để mở file .XWD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XWD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XWD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XWD do người dùng đóng góp.

  • GIMP
  • Corel PaintShop Pro 2020
  • Corel PaintShop Pro 2020
  • Newera Graphics Converter Pro
  • XnView MP
  • Systweak PhotoStudio
  • Systweak PhotoStudio

Chuyển đổi file .XWD

File .XWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *