XWF File

? Cách mở file .XWF? Những phần mềm mở file .XWF và sửa file lỗi. Convert N/A XWF file sang định dạng khác.

.XWF File Extension

   
File name XWF File
File Type OmniPage Workflow File
Nhà phát triển Nuance Communications
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .XWF là file gì?

XWF là Misc Files - OmniPage Workflow File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nuance Communications.

tập tin công việc tạo ra với phần mềm OCR OmniPage; được sử dụng để tinh giản chuyển đổi tài liệu bằng cách tự động quét, chuyển đổi, và tiết kiệm các quy trình; có thể là một công việc được xây dựng trước hoặc tạo ra bởi người sử dụng với các trợ lý Workflow.

What is a XWF file?

Workflow file created with OmniPage OCR software; used for streamlining document conversions by automating scanning, converting, and saving processes; may be a pre-built workflow or created by the user with the Workflow Assistant.

Cách mở .XWF file

Để mở file .XWF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XWF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XWF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XWF do người dùng đóng góp.

  • Nuance OmniPage Pro X
  • Nuance OmniPage Ultimate
  • Nuance OmniPage Ultimate
  • Media Player Classic
  • OmniPage Pro
  • Essential Crosswords
  • Essential Crosswords

Chuyển đổi file .XWF

File .XWF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *