XWS File

? Cách mở file .XWS? Những phần mềm mở file .XWS và sửa file lỗi. Convert Binary XWS file sang định dạng khác.

.XWS File Extension

   
File name XWS File
File Type Xara Web Designer Graphic
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (6 Bình chọn)

File .XWS là file gì?

XWS là Web Files - Xara Web Designer Graphic, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MAGIX.

Hình ảnh được tạo bởi Xara Web Designer (trước đây là Xara Webstyle), một ứng dụng thiết kế trang Web trực quan; lưu trữ một đồ họa web trong một định dạng độc quyền; có thể là một biểu ngữ, navbar, logo, nút, nền, hình ảnh, hoặc một loại hình ảnh; thường được xây dựng từ một mẫu Webstyle.

What is a XWS file?

Image created by Xara Web Designer (formerly Xara Webstyle), a visual Web page design application; stores a Web graphic in a proprietary format; may be a banner, navbar, logo, button, background, photo, or another image type; typically built from a Webstyle template.

Cách mở .XWS file

Để mở file .XWS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XWS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XWS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XWS do người dùng đóng góp.

  • MAGIX Xara Web Designer
  • YAMAHA SOL
  • YAMAHA SOL
  • YAMAHA XGworks ST
  • YAMAHA XGworks
  • YAMAHA SQ01
  • YAMAHA SQ01

Chuyển đổi file .XWS

File .XWS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *